Zalog umetničkih slika

Umetničkih slika

Umetničke slike možete uložiti kao zalog u zalagaonici Golden Masters, kao garanciju za novčanu pozajmicu. Zalog umetničkih slika je odličan način da prevaziđete finansijsku krizu, bez uzimanja kredita sa visokim kamatnim stopama u bankama.

Davanjem u zalog umetničkih slika dobićete brzu i povoljnu pozajmicu, uz potisivanje ugovora na mesčnom nivou. Zalagaonica Golden Masters garantuje bezbednost i čuvanje Vaših umetničkih slika. Po isteku ugovora vraćate pozajmljeni novac uvećan za troškove čuvanja, i dobujate svoju umetničku sliku natrag. Ukoliko niste u mogućnosti da vratite novac u dogovorenom roku, ugovor se može produžiti.

Visina pozajmice koju može obezbediti zalog umetničkih slika

Zalagaonica Golden Masters prihvata kao zalog umetničke slike klasične i savremene umetnosti, domaćih i stranih autora. Vrednost umetničke slike određuje visinu pozajmice. Procenu vrednosti vrše vrsni poznavaoci umetničkih dela, na osnovu tehnike kojom je slika rađena, dimenzija i imena autora slike.

Odmah nakon procene predmeta koji dajete u zalog, zalagaonica Golden Masters će Vam ponuditi iznos pozajmice koji je u mogućnosti da isplati. Novac dobijate odmah po potpisivanju ugovora. Za sve informacije možete nas kontaktirati ili posetiti u tržnom centru Zeleni venac, u Lominoj broj 5.

“Ne poveravajte Vaše dragocenosti bilo kome!
Naša tradicija i sigurnost su garancija Vašeg uspeha”

[carousel_slide id=’8226′]

INVESTICIONO ZLATO

INVESTICIONI CENTAR ZLATA, SREBRA I DIJAMANATA
Investirajte u najpopularniju imovinu na svetu

FLICKR FOTOGRAFIJE