Zalog srebrnih dukata

Zalagaonica Golden Masters

Zalog srebrnih dukata

Da li posedujete srebrne dukate ili više njih? Ako je odgovor potvrdan, da li ste se možda ponekad zamislili i zapitali da li i koliko vrede? Ukoliko je odgovor na oba pitanja da, imate priliku da dobijete novčanu pozajmicu! Zalagaonica Golden Masters bavi se odobravanjem novčanih pozajmica na osnovu zaloga srebrnih dukata.

Zasigurno je da je vama važno da za svaki srebrni dukat dobijete što veći iznos novčane pozajmice kada ga dajete u zalog. Koliki je iznos novčane pozajmice koju ćete dobtiti prilikom davanja u zalog srebrnih dukata, zavisi pre svega od finoće srebrnih dukata. Finoća srebrnih dukata je veoma bitan faktor kod određivanja vrednosti i formiranja iznosa pozajmice. Tačnije, finoća srebrnih dukata predstavlja količinu čistog srebra u leguri. Kada je odobravanje novčane pozajmice na osnovu zaloga srebrnih dukata u pitanju, zaposleni u našoj zalagaonici vrše procenu na licu mesta i saopštavaju Vam iznos koji je moguće isplatiti na konto pozajmice.

Vrednost srebrnih dukata kao predmeta zaloga

Kada je reč o zalogu srebrnih dukata, bitno je naglasiti da vrednost nije uvek ista, odnosno fiksna. Vrednost varira na dnevnom nivou. Od čega zavisi vrednost srebrnih dukata? Vrednost srebrnih dukata zavisi i varira u odnosu na trenutnu vrednost dinara. Kao što je već napomenuto, na vrednost utiče i finoća srebra koju sadrži srebrni dukat.

Srebni dukati, iako više nisu deo novčanog predmeta, imaju svoju vrednost. Srebrni dukati poseduju određenu vrednost koja zavisi od količine srebra od kojeg su izliveni. Vratimo se na prva dva pitanja. Ukoliko posedujete srebrne dukate i ne znate njihovu vrednost, a hitno vam je potreban novac, posetite našu zalagaonicu i uverite se da nisu bezvredni. Obezbedite sebi novčanu pozajmicu i resite manje finansijske probleme.

“Ne poveravajte Vaše dragocenosti bilo kome!
Naša tradicija i sigurnost su garancija Vašeg uspeha”

[carousel_slide id=’8694′]

INVESTICIONO ZLATO

INVESTICIONI CENTAR ZLATA, SREBRA I DIJAMANATA
Investirajte u najpopularniju imovinu na svetu

FLICKR FOTOGRAFIJE