Geomološka laboratorija - Koncept 4C

Geomološka laboratorija – Koncept 4C

Kao što smo već napomenuli, dijamanti su jako vredni i iz tog razloga potrebno je da postoji univerzalni, jedinstveni sistem za ocenjivanje i poredjenje njihovog kvaliteta. Takav sistem postoji još od početka pedesetih godina prošlog veka kada je formiran International Diamond Grading System od strane GIA. Pomoću ovog sistema omogućeno je objektivno utvrđivanje vrednosti i poređenje dijamanata.

Struktura koncepta 4C

Koncept 4C podrazumeva sledeća 4 elementa koja su veoma bitna prilikom poređenja i utvrđivanja vrednosti dijamanata:

   • Carat (veličina)
   • Colour (boja)
   • Clarity (jasnoća)
   • Cut (rez, obrada)

Veličina dijamanta

Kako se mere dijamanti i ostali dragulji? Odgovor na ovo pitanje su metrički karati. Vrednost jednog karata iznosi 0,2 grama. Napominjemo da ne treba mešati izraz karat sa karatom ( 18c zlata) koji karakteriše finoću zlata Karat je podeljen na 100 poena baš kao što je i dolar na 100 penija. Na primer, ukoliko dijamant ima 50 poena to znači da ima 0,5 karata. Međutim to ne znači da dva dijamanta iste težine imaju isti broj karata jer to zavisi i od ostali elemenata 4C,

Boja dijamanta

Dijamant je vredniji ukoliko mu se boja neprimećuje. Dakle, dijamanti se vrednuju i po tome koliko su obojeni, odnosno najvredniji su oni koji su bezbojni. Manje prisustvo boje uvećava vrednost dijamanta. Međutim ovo pravilo se odnosi na fensi izgled dijamanata kao što su roze i plavi. Kada je reč o skali obojenosti dijamanta, GIA je postavila univerzalnu skalu po kojoj je slovo D za bezbojni dijamant pa sve do slova Z koji označava prisustvo svetlo braon i žute boje.

Jasnoća dijamanta

Kada je reč o jasnoći dijamanata onda govorimo o sledećim parametrima ili oznakama;

     • FL (flawless) – pri uvećanju od 10x ne vide se spoljašnje ni unutrašnje karakteristike
     • IF (internaly flawless) – pri uvećanju od 10x vide se samo spoljašnje karakteristike
     • VVS1, VVS2 (very very slightly included) – pri uvećanju od 10x inkluzije su teško uočljive
     • VS1, VS2 ( very slightly included) – pri uvećanju od 10x inkluzije su male
     • SL1, SL2 (slightly included) – pri uvećanju od 10x inkluzije su vidljive
     • I1, I2, I3 (included) – pri uvećanju od 10x inkluzije su očigledne

Obrada dijamanta

Obrada dijamanta je faktor koji podstiče sjaj vatru i svetlucavost dijamanta. Kvalitetno obrađen dijamant režira više svetlosti kroz krunu. Rez dijamanta ima 3 atributa:

    • Brilliance
    • Fire
    • Svetlucanje ili sjaj

INVESTICIONO ZLATO

INVESTICIONI CENTAR ZLATA, SREBRA I DIJAMANATA
Investirajte u najpopularniju imovinu na svetu

FLICKR FOTOGRAFIJE